PCPOP首页    /    CPU    /    新闻

热门文章

德国电商开售超频版锐龙三代CPU,价格不忍直视AMD 7nm APU“雷诺瓦”曝光:仍用Vega核显AMD三代线程撕裂者曝光:32核心64线程AMD三代锐龙超频性能一览:12核锐龙能上4.2GHz的仅占6%英特尔又一款Cascade Lake-X处理器曝光:18核规格亮眼

泡泡网

手机扫码关注